Meny Lukk

Teknisk analyse

Etter at det har kommet mange ny aktører inn på aksjemarkedet har teknisk analyse blitt veldig populært. Dette er også en metode som blir brukt av profesjonelle aktører. På denne nettsiden kan du lære teknisk analyse og se om dette er et verktøy som kan være til hjelp for deg.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode hvor man studerer historisk kursutvikling. Metoden bygger på antagelsen om at all tilgjengelig informasjon er bakt inn i kursene, og at man derfor kan lese ut hva markedet synes om prisingen av et verdipapir.

Analysemetoden er anvendelig og kan brukes på aksjer, ETF, indekser, valuta, kryptovaluta, råvarer og flere andre instrumenter.

Det kan virke vanskelig å lære tekniske analyse, men så lenge du lærer deg det mest grunnleggende på en ordentlig måte vil du over tid kunne bli flink på å gjøre tekniske analyser. Vi synes også det er viktig å lære seg det grunnleggende innenfor teknisk analyse dersom du følger analyser fra andre.

Program til teknisk analyse

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Markedspsykologi

Mens fundamental analyse ser på de iboende verdiene i en aksje, ser den tekniske analysen på hvordan markedet vurderer en aksjes verdi ved å studere historisk kursutvikling. Dette er en stor og viktig forskjell.

Mens de som bruker fundamental analyse har en oppfatning om at man kan finne aksjer som er feilpriset, det vil si aksjer som enten er priset for høyt eller for lavt, mener de tekniske analytikerne at prisingen av en aksje alltid er korrekt.

Dette betyr ikke at teknisk analytikere mener at aksjekursen ligger flatt uten å bevege seg med mindre det ikke kommer nyheter, men at aksjekursen beveger seg innenfor intervaller av ulik størrelse frem til det kommer en trigger.

En aksjekurs, eller pris på et hvilket som helst annet verdipapir, bestemmes av forholdet mellom kjøpere og selgere. En relativ økning på kjøpersiden eller i etterspørselen vil gi høyere pris, mens en relativ økning på selgersiden eller tilbudet vil gi lavere pris.

På disse nivåene hvor vi får en relativ økning i etterspørsel som fører til kursoppgang, eller en relativ økning i tilbudet som fører til kursnedgang kan det dannes teknisk støtte og teknisk motstand. Dette er noen av de mest grunnleggende begrepene innenfor teknisk analyse, og derfor er det viktig å forstå disse godt.

Teknisk støtte

En teknisk støtte er et kursnivå hvor aksjekursen eller prisen på et verdipapir har falt ned til, for så å reagere opp. Her har vi en tommelfingerregel som sier at vi har en etablert teknisk støtte når den har blitt testet to ganger. At den har blitt testet to ganger betyr at aksjekursen har reagert opp fra nivået to ganger.

Når en aksjekurs faller vil prisen bli lavere, og den lavere prisen kan trigge kjøperne som på et gitt nivå vil anse aksjen for å være et godt kjøp på grunn av den lave kursen. Samtidig vil selgerne heller holde på aksjene fremfor å selge til en lav kurs. Dette gir høyere etterspørsel og lavere tilbud, som igjen betyr høyere kurs, og vi har et teknisk støttenivå.

Teknisk motstand

Teknisk motstand er det motsatte av en teknisk støtte. Her har aksjekursen steget opp til et nivå, for så å falle tilbake. På samme måte som med teknisk støtte har vi en etablert motstand når den har litt testet to ganger, altså reagert ned fra nivået etter at kursen har steget.

En stigende aksjekurs fører til at aksjen blir dyrere, og før eller siden vil dette føre til at kjøperne mister interessen, og at aksjeeierne vil selge for å sikre gevinster. Dermed får vi et høyere tilbud og lavere etterspørsel. Som en følge faller kursen og vi har fått en teknisk motstand.

Brudd på teknisk støtte og motstand

Det er ikke slik at en aksjekurs ikke kan bryte gjennom en teknisk støtte eller en teknisk motstand. I tillegg kan vi få to ulike brudd på disse. Det er falske brudd og etablerte brudd.

Falske brudd er innenfor teknisk analyse som støy å regne for. Dette er brudd som gjør at aksjekursen bryter gjennom en støtte eller motstand, for så å reagere tilbake.

Etablerte brudd får vi når aksjekursen enten bryter opp gjennom den tekniske motstanden eller ned gjennom den tekniske støtten, og vi får tre hele candle sticks over motstanden eller under støtten.

Når en teknisk motstand er brutt vil denne fungere som en støtte siden aksjekursen nå er på oversiden. En støtte vil derimot bli en motstand etter et brudd siden aksjekursen nå er på undersiden.

Bruk av teknisk analyse

En fordel med teknisk analyse er at den kan brukes på nær sagt alle typer verdipapirer og finansielle instrumenter. Det er også de samme metodene og verktøyene som brukes på alt fra aksjer til råvarer. Dette gjør at teknisk analyse er en allsidig analysemetode som har stor bruksverdi.

Teknisk analyse kan også brukes på kort, mellomlang og lang sikt. Innenfor teknisk analyse sier vi at kortsiktig er 1 til 6 uker frem i tid, mellomlang sikt er 1 til 6 måneder frem i tid, mens lang sikt er fra 3 til 18 måneder frem i tid. Dermed er teknisk analyse en metode som passer alt fra langsiktige investorer til daytradere.

Teknisk analyse FAQ

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode som studerer markedspsykologien ved å se på historisk kursutvikling. Ved å se på historikken kan man utlede om en aksjekurs er lav eller høy.

Hvor kan jeg lære teknisk analyse?

På vår nettside kan du lære mye om teknisk støtte og motstand, tekniske trender og formasjoner, eller om tekniske indikatorer. Det viktigste er at du øver mye slik at du vet hva de ulike signalene betyr.

Hvordan gjøre teknisk analyse?

Når du skal lage tekniske analyser trenger du et program som lar deg tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand, og lar deg bruke tekniske indikatorer på chartet. Du kan lese mer om dette på siden vår.

Hva kan jeg bruke teknisk analyse til?

Tekniske analyser kan brukes til å se om aksjer eller verdipapirer er høyt eller lavt priset, om de er i en trend eller om de har formasjoner som kan gi deg kjøpssignal. Analysene kan altså brukes til langsiktig investering eller daytrading.

Hvor kan jeg få teknisk analyse program?

De fleste nettmeglere tilbyr en enkelt løsning som kan brukes til å lage tekniske analyser, men det å ha et eget program til dette kan være til stor hjelp. På vår side kan du prøve et bra program gratis.

Hvilket teknisk analyse program er best?

Her er det mye smak og behag inne i bildet. Men, vi har et program vi virkelig kan anbefale. Dette lar deg gjøre avanserte tekniske analyser, og du kan prøve det gratis i 30 dager. Les mer på siden vår.