Meny Lukk

Slik fungerer aksjekreditt

Slik fungerer aksjekreditt

Før man begynner å trade med gearing bør man ha en god forståelse av hva aksjekreditt er, og hvordan det fungerer. Det kan du lære alt om her.

Aksjekreditt

Aksjekreditt, gearing eller belåning dreier seg om samme tingen. Du bruker egenkapital som sikkerhet og bruker en kreditt for å øke eksponeringen mot en eller flere aksjer eller andre typer verdipapirer. Formålet med dette er å oppnå en større avkastning, men sammen med muligheten for større avkastning kommer også risiko for større tap. Gearingen eller belåningen fungerer nemlig som en vektstang eller multiplikator. Har du 5x gearing vil du kunne få 5 ganger større avkastning dersom kursen stiger, om det derimot faller vil du få et 5 ganger så stort tap ved bruk av gearing.

Slik fungerer aksjekreditt

Belåning eller aksjekreditt fungerer som nevnt som en multiplikator som kan øke avkastningen eller tapet på dine investeringer. Rent praktisk virker gearing som en kontokreditt som du kan bruke til investeringer. Hvor stor denne kontokreditten er avhenger av din erfaring og kunnskap om investeringer, hva slags type investeringer du har, og hva slags strategi du har. Dette er ting som hele tiden endres, og ulike investeringer har også ulike krav til egenkapitalkrav. Som regel kan du oppnå en belåningsgrad mellom 1x og 30x verdien på egenkapitalen din.

[table “8” not found /]

Risiko forbundet med gearing

Bruk av aksjekreditt kommer naturlig nok sammen med økt risiko. På samme måte som gearing kan øke avkastningen, kan aksjekreditt også øke negativ avkastning dersom markedet faller. Ofte ser vi at en dårlig forståelse av hvordan gearing fungerer og mangel på en tradingstrategi kan føre til at hele porteføljen mister nødvendig egenkapital til å dekke sikkerhetskravet, noe som igjen kan føre til tvangssalg. Det finnes ulike metoder som kan minske risikoen for at dette skal skje, og det er selvsagt viktig å både kjenne til dette, og bruke dette dersom du skal trade med aksjekreditt.

Aksjekreditt i praksis

Aksjekreditt kan fremstå som komplisert uten et praktisk eksempel, og her skal vi vise deg i praksis hva som skjer dersom du har brukt belåning, og aksjekursen faller eller stiger. Vi bruker samme utgangspunkt i begge tilfellene. Vi har en tenkt portefølje med 100 aksjer selskapet A som koster 100 kr pr stykk, og det er brukt fire ganger belåning, noe som gir en total porteføljeverdi på 10 000 kr, noe som betyr at egenkapitalen i porteføljen er 2 000 kr. Det betyr samtidig at det er brukt aksjekreditt på 8 000 kr.

Kursen stiger

Du har brukt teknisk analyse og funnet et investeringscase du har tro på og kjøpt aksjen med fire ganger belåning. La oss si at kursen stiger med 10 %, til 110 kr stykket. Det vil gjøre at hele porteføljen blir verdt 11 000 kr. Aksjekreditt som er i bruk er fortsatt 8 000 kr, noe som betyr at egenkapitalen er økt til 3 000 kr. På grunn av belåningen har kursstigningen på 10 % ført til at egenkapitalen har økt med 50 %.

Kursen faller

Vi bruker som nevnt det samme eksempelet og starter med en portefølje som er verdt 10 000 kr. Men, denne gangen faller aksjekursen med 10 %, slik at porteføljen er verdt 9 000 kr. Igjen er det selvsagt egenkapitalen som får merke dette. Aksjekreditten på 8 000 kr skal betales tilbake, noe som betyr at egenkapitalen kun er 1 000 kr. Det betyr at det initielle kursfallet på 10 %, gir et effektivt tap på 50 %.

Kostnader

I eksemplene ovenfor har vi for enkelthets skyld ikke tatt med kostnader i beregningen. Grunnen til det er at disse kostnadene er variable, og varierer fra megler til megler. Normale kostnader som må påregnes ved bruk av aksjekreditt er rentekostnad og eventuelle gebyrer.

Risikohåndtering

Vi har vist hvordan aksjekreditt kan gi både økt avkastning og økt tap dersom markedet går feil vei i forhold til dine investeringer. De to viktigste verktøyene du har for å håndtere denne risikoen er risikodiversifisering og bruk av stop loss ordre. Risikodiversifisering betyr ganske enkelt å spre risiko. Dette kan gjøres ved å investere i forskjellige aksjer, eller til og med andre verdipapirer som indekser eller valuta. Dette vil føre til at et kursfall for en av investeringene i porteføljen din vil få et mindre utslag i den totale porteføljen. Stop loss betyr å stoppe tap. Dette gjøres ved å selge en aksje eller annen investering som faller i verdi, altså utføre en stop loss ordre. Man selger seg ut av investeringen for å forhindre at man blir påført ytterligere tap.

Trading med gearing

I dag tilbyr de aller fleste markedsplasser gearing eller aksjekreditt. En av markedsplassene som har den beste løsningen for belåning er eToro. Dette er en av verdens største handelsplasser hvor du kan trade CFD med gearing for aksjer, indekser, råvarer, valuta og til og med kryptovaluta. Du får også tilgang til gratis teknisk analyse program. For å åpne en gratis tradingkonto på eToro trenger du bare å følge denne fremgangsmåten:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en tradingkonto
  • Trade med gearing

eToro er en multi-asset platform som tilbyr investering i både aksjer og kryptovaluta, i tillegg til CFD-trading.

Vennligst vær obs på at CFD er komplekse instrumenter og bringer med seg en høy risiko for å tape penger på grunn av belåning. 

62 % av retailinvestor tradingkontoer taper penger på CFD-trading med denne leverandøren.

Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape dine penger.

Kryptoinstrumenter er svært volatile og uregulerte investeringsprodukter. Det er ingen EU-investor beskyttelse.

Denne teksten er kun for informasjon og opplysning, og skal ikke bli sett på som et investeringsråd eller investeringsanbefaling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *