Meny Lukk

Teknisk analyse av Scatec ASA 030424

aksjeanalyse teknisk analyse av scatec asa aksjer kursmål aksjeanbefaling

Se viktige støtte og motstandsnivåer for Scatec ASA aksjen. Få oversikten over utviklingen i tekniske indikatorer.

Scatec ASA


Scatec ASA er et norsk selskap som har markert seg sterkt innen fornybar energi, spesielt solenergi. Grunnlagt med en visjon om å fremme bærekraftige energiløsninger, har selskapet opplevd en betydelig vekst og utvikling siden oppstarten. Scatec fokuserer på å designe, bygge, eie, og operere solkraftverk og andre fornybare energianlegg globalt. Selskapets engasjement for bærekraft og innovasjon har ledet til en omfattende portefølje av prosjekter i utviklings- og vekstmarkeder. Scatecs historie er preget av en rask ekspansjon og en sterk forpliktelse til å levere ren energi, som bidrar til å møte det globale behovet for fornybare energiløsninger og bekjempe klimaendringer.

Langsiktig kursutvikling for Scatec ASA

teknisk analyse Langsiktig kursutvikling for Scatec ASA

Aksjekursen til Scatec ASA har falt over 80 % siden den toppet ut på omtrent 377 kr den 8. januar 2021. Fra januar 2021 og frem til oktober/november 2022 utviklet kursen seg innenfor en bratt fallende trendkanal. Siden har kursen beveget seg innenfor en smalere trendkanal som har en mer slak utvikling. Dette har nok fått mange investorer til å spørre seg om aksjekursen er i ferd med å bunne ut, og om det er på tide å kjøpe aksjer i Scatec ASA.

Ser vi på Smoothed Moving Average, er tendensen negativ. Det betyr at det korte glidende gjennomsnittet på 50 dager er på undersiden av det lange glidende gjennomsnittet på 200 dager. Når denne analysen ble utført var aksjekursen på 71,15 kr, mens det korte gjennomsnittet var på 70,38 kr. Her ble den tekniske støtten fra det glidende gjennomsnittet på 50 dager testet.

RSI peker nedover. Verdien er på 53,11 etter å ha vendt ned fra en topp rundt 60. Som vi kan se i chartet, så har RSI tidligere vendt ned fra dette området flere ganger. Normalt vil RSI med en verdi rundt 70 bli tolket som at aksjen er overkjøpt, men i chartet til Scatec ASA aksjen ser vi at aksjen kan være overkjøpt allerede rundt 60.

Moving average convergence/divergence er en annen indikator som blir mye brukt innenfor teknisk analyse. Dette er en trendfølgende momentumindikator som viser forholdet mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt av aksjekursen. Denne viser at begge gjennomsnittene er på oversiden av 0-linjen eller signallinjen, noe som er et bullish signal.

TrendSvakt fallende
FormasjonerIngen
SMA (200 + 50)Bearish, kort gjennomsnitt under langt gjennomsnitt, aksjekurs tester støtte fra kort gjennomsnitt
RSISvakt overkjøpt
MACDBullish
  • Realtidskurser
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Indekser, råvarer, valuta, etc
  • Støtte, motstand, formasjoner, trender
  • Indikatorer
  • Fundamental data
  • Basic - gratis
  • Pro - $14,95 pr mnd
  • Pro+ - $29,95 pr mnd
  • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kursutvikling på mellomlangsikt

1a aksjeanalyse av scatec asa mellomlang sikt

Tendensen i kursutviklingen til Scatec ASA på mellomlangsikt tilsvarer i stor grad utviklingen på lengre sikt. Men, det er enkelte ting som er interessante, og som kan bli viktige å følge med på fremover.

Siden oktober har kursutviklingen i stor grad samsvart med utviklingen i RSI. Siden desember 2023 og januar 2024 har det blitt etablert lavere topper i både RSI og aksjekurs. Det har også kommet en høyere bunn i både aksjekurs og RSI, i mars/april.

Noe annet som er verdt å merke seg, er at aksjekursen flere ganger har testet støtten fra gjennomsnittslinjen i den fallende trendkanalen. Så langt har denne tekniske støtten holdt.

TrendSvakt fallende
FormasjonerIngen
SMA (100 + 25)Bearish, men potensielt golden cross
RSISvakt overkjøpt, men høyere bunner og lavere topper som korrelerer godt med aksjekurs
MACDBullish

Kortsiktig kursutvikling for Scatec ASA

2 b kortsiktig kursutvikling scatec aksjeanbefaling kursmål

I chartet for kortsiktig kursutvikling er det flere nivåer som er interessante. På nedsiden finnes det et støttenivå rundt 66 kr, deretter følger gjennomsnittet fra trendkanalen. På oversikten er det først og fremst motstanden fra de lavere toppene som er mest fremtredende, før vi har motstanden fra taket i trendkanalen.

Aksjekursen til Scatec ASA tester for øyeblikket også støtten den har fra de glidende gjennomsnittene på 50 og 12 dager. Gjennomsnittene viser en bearish tendens siden det korte gjennomsnittet er på undersiden av det lange gjennomsnittet. Men, her ser vi også at det korte gjennomsnittet har nærmet seg det lange gjennomsnittet. Altså er det potensiale for et golden cross eller kjøpssignal fra denne indikatoren.

TrendSvakt fallende
FormasjonerIngen
SMA (50 + 12)Bearish, men potensielt golden cross
RSISvakt overkjøpt
MACDBullish

Multipler for Scatec ASA

P/S3,30
P/E17,835
P/B1,29
Alle tall hentet fra TradingView.

Price/Sales som viser forholdet mellom selskapets inntekter og aksjekurs, er i dag på 3,30. Den laveste prisingen i forhold til P/S fikk vi i begynnelsen av oktober 2023, da P/S hadde en verdi på 2,68.

P/E på 17,835 er strengt tatt misvisende for hvordan situasjonen er i Scatec ASA. Årsaken til dette er et TradingView bruker rapporterte tall som ikke tar hensyn til engangseffekter. Scatec ASA la frem veldig sterke tall for Q4 2023, og disse virker positivt inn på P/E. Det som blir viktig å følge med på, er hvordan Scatecs resultater for Q1 2024 blir. Her er det forventet en EPS på 0,135 og salgsinntekter på 1,097 milliarder. Q1 2024 legges frem 30. april 2024.

P/B på 1,29 viser at aksjekursen til Scatec ASA er lavt i forhold til bokførte verdier. I årene mellom 2015 og 2020 var det vanlig med en P/B mellom 3 og 5. Høyeste P/B for Scatec var på 9,18 i januar 2021.

Oppsummering av teknisk analyse av Scatec ASA

Aksjekursen til Scatec beveger seg fortsatt innenfor en fallende trendkanal. RSI viser også at aksjekursen er svakt overkjøpt. MACD er derimot bullish. Aksjekursen ser også ut til å ha etablert seg på oversiden av gjennomsnittslinjen i trendkanalen.

På kort sikt kan det bli veldig viktig å følge med på støtten og motstanden fra de høyere bunnene og lavere toppene kan bli viktige å følge med på. Her kan også RSI og MACD gi bekreftelse på eventuelle brudd.

Et brudd ned indikerer en nedgang mot støtten fra gjennomsnittlinjen i trendkanalen i først omgang, og eventuelt til støtten rundt 52 kr, mens et brudd opp indikerer en oppgang til motstanden fra taket i trendkanalen, og eventuelt opp mot motstanden rundt 85 kr.

Disclaimer

Aksjeanalysen er ikke ment som en investeringsanbefaling. Analysen er kun ment for informasjon om og opplæring i teknisk analyse. Historisk kursutvikling gir ingen garanti for fremtidig kursutvikling. All investering gjøres på eget ansvar. Teknisk Analyse tar ikke ansvar for investeringer.

Dato for analyse03.04.24
Kurs ved analyse71,15 kr
Analysert avHans Nielsen
Eier aksjer i Scatec ASAJa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *