Meny Lukk

Teknisk analyse av Ensurge Micropower ASA 210524

ensurge micropower analyse

Ensurge Micropower ASA

Ensurge Micropower ASA er et norsk selskap som har en historikk som strekker seg tilbake til 1997. Tidligere opererte selskapet under navnet Thin Film ASA. Fokuset for selskapet i dag er å utvikle Solid State Lithium mikrobatterier til hearables & wearables.

Ensurge Micropower ASA har i dag ingen produksjon, men har et ferdig utviklet batteri. Det jobbes med å få opp masseproduksjon, i tillegg ønsker selskapet å selge lisenser til partnere som kan produsere batteriene.

Ensurge Micropower ASA har inngått en avtale om levering av 150.000 batterier til en partner. Det går rykter blant annet på Shareville, Nordnet, om at det er Movano Health som er denne partneren. Movano står bak Evie Smart Ring. Informasjon om dette finnes ingen andre steder på nett, så dette bør bli behandlet som spekulasjon.

shareville ensurge micropower movano healt smart ring

Batteriene er ikke levert, og selskapet er heller ikke klar for masseproduksjon. I følge uttalelser fra styreleder Terje Rogne har selskapet klart 3 av 7 trinn for masseproduksjon. Så lenge selskapet ikke har klart å masseprodusere batteriet er det svært lite sannsynlig at andre selskap vil kjøpe lisens.

Selskapet har for tiden ingen inntekter. Det skriver også i rapporten for Q1 at det er i en utfordrende situasjon finansielt, og at det ser på løsninger for å finansiere videre utvikling. Det nevnes at det å hente penger gjennom emisjon eller lisenssalg kan være løsninger.

Langsiktig kursutvikling for Ensurge Micropower ASA

Innenfor teknisk analyse betyr langsiktig kursutvikling, utviklingen over en periode på 3 til 5 år. For Ensurge Micropower ASA gir det liten mening å lage en teknisk analyse så langt tilbake i tid. Vi får likevel noe nyttig informasjon fra de tekniske indikatorene SMA, RSI og MACD.

TrendNA
FormasjonerNA
SMA (200 + 50)Bearish
RSINøytral (46,83)
MACDBearish
  • Realtidskurser
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Indekser, råvarer, valuta, etc
  • Støtte, motstand, formasjoner, trender
  • Indikatorer
  • Fundamental data
  • Basic - gratis
  • Pro - $14,95 pr mnd
  • Pro+ - $29,95 pr mnd
  • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kursutvikling på mellomlangsikt

ensurge micropower kursutvikling aksje

I chartet for kursutviklingen på mellomlang sikt kan vi se at det har blitt etablert trendkanal som er svakt stigende. Denne strekker seg tilbake til februar 2023. I begynnelsen av 2023 kan vi se at aksjekursen til Ensurge Micropower ASA flere ganger testet motstanden i taket av trendkanalen.

I slutten av april brøt kursen så ned gjennom gjennomsnittslinjen i regresjonstrenden. Motstanden fra gjennomsnittslinjen har også blitt testet flere ganger. I midten av februar fikk vi et etablert brudd opp gjennom denne motstanden. Aksjekursen testet også motstanden i taket av trendkanalen. Det kom et brudd, men dette ble ikke etablert og aksjekursen har siden falt tilbake til trendkanalen.

Vi kan videre se at det har blitt etablert en kortsiktig stigende trend. Denne trenden har en høyere stigningstakt enn den lange trenden.

SMA på 100 dager er nå på 1,5346, altså over aksjekursen. SMA på 25 dager er på 1,4261 og under aksjekursen.

Siden slutten av februar 2024 og frem til i dag har det blitt etablert høyere topper for aksjekursen. Samtidig har det blitt etablert lavere topper i de tekniske indikatorene RSI og MACD. Dette kalles for divergens og kan ofte være et signal om trendskifte.

TrendSidelengs, svakt stigende
FormasjonerNA
SMA (100 + 25)Bearish, men potensielt golden cross
RSIBearish, divergens
MACDBearish, divergens

Kortsiktig kursutvikling for Ensurge Micropower ASA

kortsiktig kursutvikling ensu aksje anbefaling

På kort sikt kan vi se at det korte gjennomsnittet på 12 dager brøt opp over gjennomsnittet på 50 dager i slutten av februar. Dette var et signal om at aksjekursen bevegde seg inn i en kortsiktig stigende trend. Aksjekursen til Ensurge Micropower ASA har nå brutt ned gjennom det korte gjennomsnittet som er ved 1,555. Dette fungerer nå som motstand.

Samtidig med dette brå fallet bevegde aksjekursen seg også tilbake til den lengre trenden. Aksjekursen har også falt ned under gjennomsnittslinjen i den kortsiktige trenden. Det brå fallet etablerte også et gap.

RSI er nøytral med en verdi rundt 46, men som vi kan se, så har RSI brutt ned under gjennomsnittet. Det korte snittet i MACD har også brutt ned gjennom det lengre gjennomsnittet. Begge disse signalene er negative på kort sikt.

TrendSvakt stigende
FormasjonerGap
SMA (50 + 12)Bullish, men kurs under kort snitt
RSINegativt brudd
MACDNegativt brudd

Multipler for Ensurge Micropower ASA

P/S88,80
P/E-1,456
P/B-6,56
Alle tall hentet fra TradingView.

Oppsummering av teknisk analyse av Ensurge Micropower ASA

Det er ingen tvil om at Ensurge Micropower ASA er i en vanskelig situasjon finansielt, og utfallet av dette kommer til å styre aksjekursen på lang sikt. Selskapet har nevnt at emisjon kan være nødvendig, noe som kan tynge kursen.

De som har fulgt med på Ensurge Micropower i diverse forum vet nok at det har kommet mange nye investorer med lite erfaring. Det er store sjanser for at disse ikke har satt seg helt inn i hvordan ståa for selskapet faktisk er.

Samtidig viser disse mye entusiasme for selskapet. Enkelte har nærmest et religiøst syn på Ensurge aksjen. Noe som kan skape kortsiktige sprett oppover for kursen.

Så langt er det lite fundamentalt som kan holde kursen opp. På kort sikt er det store sjanser for at flere støttenivåer skal testes. Dette kan skape tradingmuligheter for de med helt kort tidshorisont.

På lengre sikt er det nyheter om selskapets evne til produksjon av Solid State batterier som kommer til å avgjøre hvor kursen skal.

Løsning på produksjonsproblemer kan løfte kursen kraftig.

Nye utsettelser kan sette tungt press på kursen. Da vil en ny emisjon i løpet av 2024 være svært vanskelig å unngå. En slik emisjon kan også bli utført med helt andre vilkår enn det selskapet har klart hittil.

Disclaimer

Aksjeanalysen er ikke ment som en investeringsanbefaling. Analysen er kun ment for informasjon om og opplæring i teknisk analyse. Historisk kursutvikling gir ingen garanti for fremtidig kursutvikling. All investering gjøres på eget ansvar. Teknisk Analyse tar ikke ansvar for investeringer.

Dato for analyse21.05.24
Kurs ved analyse1,460
Analysert avHans Nielsen
Eier aksjer i Ensurge Micropower ASANei

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *