Meny Lukk

Teknisk støtte og motstand

Teknisk støtte og motstand er et av de viktigste og mest grunnleggende begreper innenfor teknisk analyse. Den enkleste forklaringen er at teknisk støtte angir kursnivåer hvor det er ventet av et eventuelt fall vil stoppe opp. Motsatt er det for teknisk motstand, hvor en stigende kurs er ventet å stoppe opp.


  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser
  • Fractional shares


Din egenkapital er utsatt for risiko.


  • Anbefalt analyseprogram
  • Aksjer, indekser ++
  • Algoritmer
  • Prøv gratis i 30 dager


Basic - gratis, Pro - $14,95 pr mnd, Pro+ - $29,95 pr mnd, Premium - $59,95 pr mnd

Teknisk støtte og motstand

Skal man bruke teknisk analyse er teknisk støtte og motstand noe av det første man bør kjenne til. Dette er nivåer hvor kursutviklingen er ventet å kunne stoppe opp ved. Dermed er dette også viktige nivåer som kan fortelle oss hvor man bør trade på nett.

teknisk støtte goldman sachs
Tekniske støttenivåer for Goldman Sachs ved 213 USD fra tidligere topp og bunner.

Teknisk støtte

Teknisk støtte er først og fremst relevant i forhold til fallende kurser. På tekniske støttenivåer er det sannsynlig at kursen vil stoppe å falle. Som nevnt kan dette gi gode muligheter for å kjøpe en aksje, råvare eller valuta. Tekniske støttenivåer finner man ofte der hvor det tidligere har vært topper eller bunner i kursen. Men, det finnes også trendkanaler som kan gi støtte, både i trendkanalens tak og gulv.

tekniske støtte og motstand
Teknisk motstandsnivå i Tesla kursen ved tidligere topper rundt 385 USD.

Teknisk motstand

Der hvor teknisk støtte kan fortelle noe om hvor man bør kjøpe, vil teknisk motstand kunne fortelle oss noe om hvor vi bør selge. Teknisk motstand er dermed relevant for stigende kurser. Akkurat som teknisk motstand vil tekniske støttenvåer bli angitt av tidligere topper eller bunner, i tillegg til gulv og tak i trendkanaler eller fra tekniske formasjoner.

Bruk av teknisk støtte og motstand

Teknisk støtte og motstand hjelper oss ikke bare med å kunne vise gode muligheter til å kjøpe eller selge. Det gir også nivåer som kan brukes til å sette stop/loss eller take profit ordre. Dette er automatiske handler som blir fullført dersom kursen beveger seg under eller over et forhåndsdefinert nivå. Sammen med tekniske indikatorer og volumanalyse kan du også time dine trades bedre.