Meny Lukk

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer som RSI, ROC og MACD forsøker å indeksere markedspsykologien eller momentumet i en aksje eller annet investeringsobjekt. Det gjør at disse tekniske analyseverktøyene er nyttige når man skal time kjøp eller salg i en trade. Brukt sammen med annen teknisk analyse kan man finne nivåer hvor det er attraktivt å handle.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tekniske indikatorer

Det finnes et utall av tekniske indikatorer innen teknisk analyse, men de nevnte RSI, ROC og MACD er de mest brukte. Tanken bak disse indikatorene er at de skal kunne fortelle noe om en aksje, indeks, råvare eller valuta er overkjøpt eller oversolgt. En aksje som er overkjøpt vil kunne oppleve at kursen enten skal falle eller utvikle seg sidelengs, mens en oversolgt aksje kan vente seg en sidelengs utvikling eller stigende kurs.

tekniske indikatorer rsi tesla
18. september beveget RSI for Tesla seg mot 70. Det sammenfalt med at aksjekursen nådde en topp og begynte å falle.

RSI

RSI eller Relative Strength Index er et mål som viser hvor mye en aksje har steget sammenlignet med seg selv. Det kan høres komplisert ut. Men det finnes heldigvis analyseprogram som kan gjøre disse beregningene for deg. Kort fortalt er RSI regnet ut av forholdet mellom styrken en aksje stiger med, sammenlignet med styrken aksjen faller med. Ofte er RSI over 70 ansett for å være et tegn på at en aksje har steget for mye og at et fall eller utflatning i kursen kan ventes. Motsatt er det for RSI under 30 som tolkes dithen at aksjen har falt for mye og at kursen vil begynne å stige eller flate ut.

momentum roc morgan stanley
Salgssignal fra ROC/momentum 7. november, kjøpssignal 28. november og salgssignal 22. desember i Morgan Stanly chartet.

ROC

Rate of Change, momentum eller ROC som det forkortes til er et mål som viser trenden til det som analyseres. Det regnes ut ved rate of change = close today – close N daysago / close N daysago. Dette er et mål som forteller om en positiv trend fortsatt er positiv eller om en negativ trend fortsatt er negativ. Når ROC har en verdi som krysser nivået 0 vil dette angi et trendskifte.

macd ripple
Zero crossover kjøpssignal i kryptovalutaen Ripple fra MACD 12. desember. MACD angir fortsatt positiv trend for XRP.

MACD

MACD er en forkortelse for moving average convergence/divergence er også en mye brukt indikator for å kunne se endringer i styrke, retning, momentum og horisont i en teknisk trend. MACD kan angi flere signaler som tolkes som kjøps – eller salgssignaler. Disse er Signal-line crossover, Zero crossover og Divergence. MACD blir ofte brukt til å time kjøp eller salg i en trade.

Praktisk bruk av tekniske indikatorer

Som vi har vært innom er timing felles for bruk av tekniske indikatorer. Brukes disse sammen med teknisk analyse som tekniske formasjoner, tekniske trender og støtte eller motstandsnivåer vil man kunne optimalisere inn og utgang av sine trades.