Meny Lukk

RSI – Relative Strength Index

RSI eller Relative Strength Index er en av de mest brukte indikatorene innenfor teknisk analyse. Det vanlige er å bruke denne for å vurdere om en aksje er oversolgt eller overkjøpt, men det finnes også andre måter å bruke den som kan gi bedre resultater.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

RSI – Relative Strength Index

Relative Strength Index viser en verdi mellom 0 og 100, og det vanlige er å tolke en verdi under 30 som et signal om at aksjen er oversolgt, mens en verdi over 70 er et signal om at aksjen er overkjøpt. Relative Strength Index beregnes ved å se på tidligere sluttkurser for aksjen. Den tekniske indikatoren kan også brukes til å analysere indekser, valutakryss, kryptovaluta eller råvarer. For å komme frem til RSI verdien ser vi på styrken i kursoppgangen de dagene aksjekursen ar steget og svakheten i kursnedgangen de dagene aksjekursen har falt. Det vanlige er å se på kursutviklingen for en periode på 14 dager.

overkjøpt aksje rsi over 70 relative strenght index

Overkjøpt aksje – RSI over 70

Etter en periode med kraftig kursoppgang er det vanlig at verdien vi får fra Relative Strength Index overstiger 70. Blant de fleste som driver med teknisk analyse vil dette være et signal om at aksjen er overkjøpt. Det betyr at aksjen har steget for kraftig på for kort tid, og at vi kan forvente oss et kursfall eller konsolidering. I chartet ovenfor har vi markert tidspunktene når RSI overstiger 70 med vertikale linjer og piler. Å bruke den tekniske indikatoren på denne måten har hjulpet oss å finne topper i aksjekursen, men samtidig har vi også fått flere falske signaler. Dette er et av problemene med å bruke RSI indikatoren på denne måten. Ofte vil vi selge ut for tidlig og gå glipp av kursoppgang dersom vi selger ut posisjoner når RSI overstiger 70.

oversolgt aksje rsi under 30 relative strength index

Oversolgt aksje – RSI under 30

På samme måte som sterk kursoppgang kan gi oss en RSI verdi over 70, kan en periode med kursnedgang føre til at vi får verdier på RSI indikatoren som er under 30. Tolker vi dette på den klassiske måten vil det tilsi at aksjen er oversolgt og at vi kan forvente oss at den har bunnet ut. Her vil vi også få problemer med falske signaler. I chartet ovenfor har vi markert tidspunktene for når vi har en RSI verdi under 30. Som vi kan se fungerer dette ikke optimalt. Flere ganger har vi fått falske signaler hvor aksjekursen fortsetter å falle etter at vi har en RSI verdi under 30. Bruker vi RSI indikatoren på denne måten kan vi risikere å kjøpe oss for tidlig inn i aksjer, og dermed tape på grunn av videre kursfall.

støtte motstand trend relative strength index

RSI indikator og støtte/motstand

Statistikken viser at vi kan få bedre resultater på investeringene og tradingen om vi ser på tendensen til RSI over en periode, fremfor å se om en aksje er overkjøpt eller oversolgt. For å bruke RSI indikatoren på denne måten ser vi etter lavere topper som danner motstand og høyere bunner som danner støtte for den tekniske indikatoren. På denne måten kan vi bruke Relative Strength Index for å bekrefte tekniske trender. I chartet ovenfor har vi markert motstand fra lavere topper og støtte fra høyere bunner.

kjøpssignal salgssignal rsi relative strength index

Kjøps- og salgssignaler fra Relative Strenght Index

Ved å finne motstand og støtte for RSI indikatoren kan vi i tillegg til å få bekreftelse på trender, også få kjøps- og salgssignaler. Måten vi bruker RSI indikatoren på her er å se når indikatoren bryter opp gjennom motstanden fra de lavere toppene. Dette vil være et kjøpssignal for aksjen vi analyserer. Bryter derimot RSI indikatoren ned gjennom støtte fra høyere bunner vil dette være et salgssignal for aksjen vi analyserer.

konvergens divergens rsi relative strenght index

RSI og divergens

Relative Strength Index kan også brukes til å finne økt sannsynlighet for høyere volatilitet eller utslag i aksjekursen. Her bruker vi igjen støtter og motstand. Det vi ser etter er høyere topper i aksjekursen, samtidig som vi har lavere topper i RSI indikatoren, eller lavere bunner i aksjekursen og høyere bunner i RSI. I chartet ovenfor har vi markert en periode hvor aksjekursen og RSI indikatoren divergerer, altså beveger seg bort fra hverandre. Denne divergensen er et signal om at vi kan forvente oss større kursutslag. Dette signalet sier ingenting om retning, kun potensielt økt volatilitet.

Relative Strenght Index og TradingView

TradingView er et nyttig verktøy som kan brukes til langt mer enn bare teknisk analyse. Det kan også brukes til å finne aksjer som tilfredsstiller forskjellige kriterier som RSI verdi over 70 eller under 30. Nedenfor skal vi raskt vise deg hvordan du kan bruke TradingView til å enkelt finne aksjer som er oversolgt eller overkjøpt basert på den tekniske indikatoren Relative Strength Index. Dersom du ikke allerede bruker dette analyseprogrammet kan du åpne en konto og prøve Premium-versjonen gratis i 30 dager ved å trykke på den grønne knappen nedenfor. Analyseprogrammet har også en Basic-versjon tilgjengelig, og denne er gratis.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

stock screener aksjer rsi over 70 overkjøpt

Finn overkjøpte aksjer med TradingView

Når du skal finne overkjøpte aksjer med TradingView må du aller første åpne Stock Screener. Det gjør du ved å trykke på Stock Screener nede til venstre på skjermen når du har TradingView aksjeanalyse program åpent. I bildet ovenfor kan du se det norske flagget, og her kan du velge hvilken børs du vil finne overkjøpte aksjer på. På linjen under dette kan du se RSI14 Above 70. Trykk på denne for å liste opp overkjøpte aksjer fra høyeste til laveste RSI.

stock screener aksjer rsi under 30 oversolgt

Finn oversolgte aksjer med TradingView

For å finne oversolgte aksjer med TradingView må vi gjøre litt mer arbeid. Når du tar musepekeren over feltet for RSI 14 vil du få frem et tegn for filtre. Trykk på denne for å åpne for justeringer. Her skal vi finne oversolgte aksjer, og derfor velger vi Below 30. Vi får nå automatisk frem alle oversolgte aksjer med en RSI verdi under 30. Her kan du igjen trykke på RSI14 for å sortere aksjene fra laveste til høyeste verdi på Relative Strength Index.

RSI – Relative Strength Index FAQ

Hva er RSI?

RSI eller Relative Strength Index er en teknisk indikator som viser den historiske styrken eller svakheten i kursutviklingen til en aksje eller indeks. Indeksen viser en verdi mellom 0 og 100. Normalt vil en verdi under 30 være et signal om at aksjen er oversolgt, mens en verdi over 70 er et signal om at aksjen er overkjøpt.

Hvordan kan jeg bruke RSI indikator i teknisk analyse?

Det vanlige er å vurdere verdien av RSI. En verdi under 30 ansees som et signal om at aksjen er i ferd med å bunne ut, mens en RSI verdi over 70 tolkes som et signal om at aksjen er i ferd med å toppe ut. Det er også andre måter å bruke den tekniske indikatoren på. Du kan lese mer om disse på vår side om Relative Strength Index.

Hva er en oversolgt aksje?

At en aksje er oversolgt er et uttrykk som betyr at aksjen har falt for mye på for kort tid. Det er vanlig å omtale aksjer med en RSI verdi under 30 for å være oversolgt. Dette kan være et signal om at aksjekursen har satt eller er i ferd med å etablere en bunn.

Hva er en overkjøpt aksje?

At en aksje er overkjøpt er et uttrykk for at aksjen har steget for mye på for kort tid. Det er vanlig å omtale aksjer med RSI verdi over 70 for å være overkjøpt. Dette kan være et signal om at aksjekursen har satt eller er i ferd med å etablere en kurstopp.