Meny Lukk

WMA – Weighted Moving Average

WMA, eller glidende gjennomsnitt er en veldig vanlig analysemetode innen teknisk aksjeanalyse. Metoden kan gi oss viktige signaler som kjøp og salgssignaler, samtidig som det også forteller noe om den tekniske trenden aksjekursen beveger seg innenfor.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

WMA – Weighted Moving Average

WMA – Weighted Moving Average, eller vektet eller glidende gjennomsnitt som vi kaller det på norsk kan være litt vanskelig å forstå utregningen av, men det finnes heldigvis programmer for teknisk analyse som gjør dette for deg. Men, siden dette er en veldig viktig teknisk indikator som ofte blir nevnt innen teknisk analyse er det verdt å vite det mest grunnleggende om analysemetoden. Gjennomsnitt er et uttrykk de aller fleste forstår, litt mer komplisert blir det når dette skal være vektet eller glidende. At det er vektet betyr at gjennomsnittet er beregnet for en bestemt periode, altså ikke for hele perioden aksjen har blitt omsatt på børs. Når du bruker WMA i tekniske aksjeanalyser er det vanlig å bruke et kort gjennomsnitt og et langt gjennomsnitt.

jpm stigende trend WMA - Weighted Moving Average

Kort og langt gjennomsnitt

Det finnes daytradere som kun bruker et gjennomsnitt, men man kan oppnå veldig gode resultater ved å bruke et kort gjennomsnitt og et langt gjennomsnitt. Når det gjelder langsiktige trender innenfor teknisk analyse bruker man som regel et kort gjennomsnitt på 50 dager og et langt gjennomsnitt på 200 dager. Når det korte gjennomsnittet beveger seg å oppsiden av det lange gjennomsnittet er man i en stigende trend, mens dersom det lange gjennomsnittet beveger seg over det korte gjennomsnittet er man i en fallende trend. I bildet ovenfor som viser aksjekursen til JP Morgan kan vi se at det korte gjennomsnittet beveger seg på oversiden av det lange gjennomsnittet, det betyr at aksjekursen er inne i en stigende trend.

Golden Cross

Golden Cross er et viktig begrep når det gjelder den tekniske indikatoren WMA. Når Golden Cross forekommer har man et et teknisk signal som forteller at den tekniske trenden skifter fra bear trend til bull trend, samtidig er dette et kjøpssignal. Det betyr at når man ser disse signalene bør man følge med og se etter gode kjøpsmuligheter.

Death Cross

Et Death Cross er det motsatte av et Golden Cross. Her vil krysset signalisere at markedet beveger seg inn i en fallende trend. Dette skjer ved at det lange gjennomsnittet bryter opp gjennom det korte gjennomsnittet. Signalet dette gir vil ofte signalisere at aksjekursen kan falle ytterligere.