Meny Lukk

Tekniske trender

En teknisk trend er kanskje den alle viktigste indikatoren innen teknisk analyse. Grunnen til det er at trendene finner markedspsykologien som kan gi langsiktige bevegelser i en kurs. I teknisk analyseteori sies det at en kurs i en stigende trend vil fortsette å stige, mens en kurs i fallende trend vil fortsette å falle.

The trend is your friend…

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tekniske trender

Vi skiller mellom tre ulike tekniske trender i teknisk analyse. Dette er stigende trender, fallende trender og sidelengs trender. Alle trendene er nyttige og kan gi muligheter for trading. Trendene angis av trendkanaler, og som vi har vært innom kan trendkanalene angi teknisk støtte og motstandsnivåer. Nettopp trendkanalene er viktig når vi snakker om trender. En trend er definert som en kursutvikling hvor toppene og bunnene som dannes konsekvent kommer på et høyere eller lavere nivå. I mange tilfeller er det mulig å bruke disse toppene og bunnene til å tegne en trendkanal. Når man analyser tekniske trender er også volumanalyser et nyttig verktøy som kan bekrefte eller avkrefte trender.

Tekniske trender nasdaq100 stigende trend
Nasdaq100 indeksen beveger seg innenfor en stigende trend.

Stigende trender

En stigende trend er en kursutvikling hvor det dannes høyere topper og høyere bunner. Dette angir at kursen har en stabil stigende utvikling som vi igjen kaller for en stigende trend. Helt grunnleggende kan man si at man skal kjøpe og beholde trades som er i en stigende trend.

fallende trend exxon mobile
Exxon Mobile er i en fallende trend, men ser ut til å kunne gjøre et trendskifte.

Fallende trender

Fallende trender er motstykket til en stigende trend. Her dannes det lavere bunner og lavere topper. Generelt sier man at man skal holde seg unna trades i fallende trender, men her kan det brukes short handler for å tjene penger på en fallende kurs eller marked.

usdjpy sidelengs trend
Valutakrysset USDJPY har lenge beveget seg i en sidelengs trend.

Sidelengs trender

Sidelengs trender høres kanskje vanskelig å få noe nytte ut av, men sidelengs trender kalles også for trading ranges. En sidelengs trend betyr at kursen beveger seg sidelengs innenfor en trendkanal, og det er nettopp å kjøpe på støttenivået og selge på motstanden som gjør det mulig å trade en kurs som ligger i en sidelengs trend.

Praktisk bruk av tekniske trender

Uttrykket “The trend is your friend” oppsummerer mye av nytten man kan få av å kjenne til tekniske trender. Man kjøper aksjer og beholder trades som er i stigende trender, samtidig som man selger seg ut av eller shorter kurser som er i en fallende trend. Det finnes også tekniske indikatorer som kan fortelle noe om styrken og lengden på en teknisk trend. Tekniske trender består som nevnt av topper og bunner og disse kan også angi tekniske støtte eller motstandsnivåer. Disse kan være nyttige både etter at en kurs har brutt ut av en trend, for eksempel ved dannelse av en teknisk formasjon, og når kursen er i en trend som for eksempel når man trader i en sidelengs trendkanal.