Meny Lukk

Stigende trender

At the trend is your friend kommer klart frem når du har en trade som er i en stigende trend. At en aksje, indeks, råvare eller annet finansielt instrument er i stigende trender betyr at det dannes høyere bunner og topper i kursutviklingen. Når man har en trade som er i en stigende trend blir det anbefalt å sitte med traden til den tekniske trenden eventuelt snur.

 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Anbefalt nettmegler
 • Charts fra TradingView
 • CFD på aksjer, indekser, råvarer
 • CFD på valuta, kryptovaluta
 • Lav spread
 • Godkjent av Finanstilsynet

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Stigende trender

Stigende trender er kjennetegnet ved at kursen utvikler seg noenlunde jevnt oppover. Det er viktig å huske på at det ikke betyr at kursen vil stige hver dag, men over tid er retningen tydelig. For å kjenne igjen trender har man to verktøy som skiller seg ut og blir mye brukt. Det er trendkanaler som kjennes igjen ved høyere topper og bunner som danner en teknisk trend. I tillegg har man vektet glidende gjennomsnitt som ofte kan gi et kjøpssignal tidligere enn hva en trendkanal kan gjøre. Begge disse er viktige å kjenne til dersom man ønsker å trade på nett.

qqq stigende trendkanal stigende trender
QQQ har i 2017 beveget seg i en stigende trendkanal.

Trend kanaler

I trendkanaler er høyere topper og høyere bunner helt essensielt. Disse brukes nemlig til å kunne finne trendkanalens tak og gulv. Disse fungerer som tekniske støttenivå og motstandsnivå i trenden. Før det har blitt etablert en trendkanal må det være dannet minst to høyere bunner og to høyere topper. Har kursutviklingen klart å etablere dette, er det sannsynlig at kursen vil utvikle seg videre innenfor denne trenden fremover. Det gjør tekniske trendkanaler til viktige verktøy innen teknisk analyse.

iota kryptovaluta golden cross
IOTA er en norsk kryptovaluta og tidlig i november kom det er Golden Cross på vektet glidende gjennomsnitt. Det indikerte at trenden snudde og ble stigende.

Vektet glidende gjennomsnitt

For å finne trendskifter fra for eksempel en sidelengs trend til en stigende trend ved bruk av vektet glidende gjennomsnitt bruker man et kort og et lengre gjennomsnitt. Det betyr at gjennomsnittet i kursutviklingen for en periode på X antall dager blir beregnet. Deretter beregner man gjennomsnittlig kursutvikling for Y antall dager. Nå har vi tradingplattformer som gjør disse utregningene for oss, slik at det er mye enklere å gjøre i praksis, enn hva det høres ut som. Når disse to grafene er plottet inn i chartet du analyserer kan du se at i perioder med negative fallende trender vil det korte gjennomsnittet ligge under det lange gjennomsnittet. Motsatt vil det være i perioder med kursstigning. Her vil det korte gjennomsnittet ligge over det lange gjennomsnittet. Punktene hvor kort gjennomsnitt går over det lang gjennomsnittet kalles Golden Cross og er et kjøpssignal som indikerer at det kommer en stigende trend. Motsatt når kort gjennomsnitt går under langt gjennomsnitt kalles det Death Cross og er et salgssignal som indikerer fallende kurser. Periodene som normalt brukes er 50 dager for det korte gjennomsnittet og 200 dager for det lange gjennomsnittet.